About Us

Giới thiệu công ty

1 Công ty chúng tôi chuyên cung cấp sản phẩm phục vụ cho công trình, dự án, và đặc biệt chuyên đóng gói các mặt hàng nguy hiểm. Bên cạnh đó KSTC còn cung cấp dịch vụ nhập khẩu ủy thác khi có nhu cầu.

Xem thêm

Chuyên cung cấp các trang thiết bị, nguyên phụ liệu cho dự án

2 KSTC chuyên cung cấp các sản phẩm bu lông, đinh tán, đai ốc, lục giác và một số các sản phẩm khác….đặc biệt các sản phẩm đóng gói hàng nguy hiểm.

Xem thêm

Nguyên phụ liệu đóng gói hàng thường và hàng nguy hiểm (IMO &DG)

3 KSTC chuyên cung cấp các nguyên liệu dùng để đóng gói hàng thường và hàng nguy hiểm

Xem thêm

Overseas Sourcing

4

Email: trading@kstc.com.vn

Contact: +84 903 876767

Xem thêm

Whats new?